Home
biografie
schilderijen
publicaties
links
   

graf
Begraven te Den Haag
'Oud Eik en Duinen'
foto Brigitte van der Winden

naam wcrip

Geboren:

Rotterdam 21 februari 1856

Overleden:

Den Haag 20 februari 1922

19e eeuwse kunstschilder


Studie:

De Haagse school


Opleiding | Reizen | Huwelijk | Roem | Woonplaatsen | Leermeesters |
Behoorde tot | Genre/Techniek | Exposities | Home


Opleiding

Op school kalkte Willem Rip reeds zijn lei vol met poppetjes. Zijn ouders besefte dat hun zoon over een buitengewoon talent beschikte, maar ze waren bang dat hij het in het leven niet makkelijk zou krijgen als ze hem toestonden om voor een artistieke loopbaan te kiezen. Zijn oma voelde aan hoe graag haar kleinzoon in deze richting verder wilde. Zij stelde voor dat Willem dan maar rijtuigschilder moest worden. Tegen dit plan kwam Willem zelf in opstand. Hij zou het schilderen liever opgeven.


Willem ging naar de Rotterdamse Akademie voor Beeldende Kunsten om voor lithograaf te studeren. Zijn ouders vonden dat een compromis omdat ze liever niet hadden dat hij schilder zou worden. Zo gebeurde het dat hij op veertienjarige leeftijd in de leer ging bij een lithograaf. Hij belandde bij de firma Zijdeman en Musly. Op de academie kwam Willem bij docent Robert van Eysden (van 1830-1884, afdeling grafiek, tekenen/schilderen en ontwerpen), lithograaf en schilder, die het schildertalent van Willem herkende en aanmoedigde.

Willem legde zich toe op tekenen en deed zo zijn best dat hij aan het einde van het eerste jaar al een prijs kreeg. Toen hij afstudeerde werd hem de hoogste onderscheiding toegekend. Willem bracht in de daar opvolgende jaren veel tijd door in het Museum Boymans, waar hij op advies van zijn docent Robert van Eysden, het werk van de grote romantische schilder B.C. Koekoek ging bestuderen. Van Eysden had hem ook aangeraden zo veel mogelijk buiten naar de natuur te gaan schetsen. Dit deed Rip voor en periode van meer dan 2 jaar. Toen hij dit onder de knie had liet Van Eysden hem met verf schilderen. Door deze degelijke opleiding was Rip in enkele jaren flink vooruitgegaan.

Terug naar boven

Reizen

In 1873 behaalde hij een eerste zilveren medaille op een tentoonstelling in Rotterdam. Kort daarop kreeg hij een koninklijke subsidie toegekend, die hem in staat stelde een studiereis naar München te maken. Met een map vol studies en een schat vol ervaring keerde hij terug naar Rotterdam. Het weerzien met het vertrouwde wijdse Hollandse polderlandschap, met polders, molens en plassen, deed hem goed. Vanaf dat moment zou hij op geen enkele tentoonstelling meer ontbreken.

Terug naar boven

Huwelijk

Op 29 november 1888 trouwde Willem Rip met Johanna Jacomina Mooijman en kort daarop vestigde het paar zich in Den Haag.

huwelijk

 

 

 

 

 

 


25-jarig huwelijksfoto (genomen in 1913) Willem Rip en Johanna Jacomina Mooijmanfoto Hennie Rip

Mesdag en Josef Israels werden al snel regelmatige bezoekers aan zijn atelier aan de Laan van Meerdervoort. Vooral Israels had veel waardering voor Rip's werk. Rip zelf had weinig op met het stadsleven. Zodra het weer het toeliet trok hij er op uit om motieven te verzamelen voor zijn schilderijen en aquarellen. Zijn voorkeur ging uit naar landschappen met veel water en mooie luchten erboven.

Terug naar boven

Roem

Rip heeft een indrukwekkende lijst van bekroningen op zijn naam staan. Ook de koninklijke familie kocht verschillende werken van Rip aan. Twee Rip's uit het Haagse Gemeentemuseum zijn in de tweede wereldoorlog door de Duitsers meegenomen. Een daarvan is nooit meer teruggevonden. Veel van Rip's werk werd verkocht in Amerika, waar de Nederlandse schilderkunst zich verheugde in een grote populariteit. In Londen werd een speciale tentoonstelling aan hem gewijd, waarbij maar liefst 32 van de 50 werken werden verkocht. Volgens deskundigen deden zijn aquarellen niet onder voor die van Jacob en Willem Maris, Weissenbruch en Gabriel. Heeft lessen ontvangen van Willem Roelofs.

Terug naar boven

Woonplaatsen

Willem Rip woonde en werkte in Rotterdam (tot 1880), München, Tirol en Noord-Italië (1880 tot 1882), Rotterdam (1882 tot 1894) en daarna te Den Haag in de Laan van Meerdervoort op nummer 286.

huis rip

Laan van Meerdervoort nr 286, anno 1918 foto Hennie Rip

huis2

Huis Willem C. Rip anno 2007
foto Brigitte van der Winden

huis3

Zit een Chinees restaurant in.
foto Brigitte van der Winden

atelier1

foto Hennie Rip
wcrip schilder

foto Hennie Rip
 
Terug naar boven

Leermeesters

Hij was leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst te Rotterdam (avondcursus). Hij kreeg les van Robert van Eysden en, te München, van Karl von Piloty. Hij studeerde aanvankelijk voor lithograaf. Al snel werd hij echter meer en meer zelfstandig landschapschilder.

Terug naar boven

Behoorde tot...

Hij behoorde tot de Haagse School. Willem Rip was een getrouwe volgeling van de beginselen van de Haagse School. Rip was lid van Pulchri Studio te Den Haag.

Terug naar boven

Genre en techniek

Litho’s, tekeningen, schilderijen en aquarellen; vooral landschappen, polders met vaarten en meertjes, en stadsranden met molens namen een speciale plaats in; wordt beschouwd als een begaafd aquarellist, het werk is impressionistisch. Zijn kracht ligt in zijn ruimtegevoel en in zijn luchten met een zon die door het wolkendek heen breekt. Soms schilderde hij duinlandschappen in de buurt van Bloemendaal. Rip wilde zich niet beperken tot het schilderen van slechts één streek of één type landschap, hoe mooi dit ook kon zijn. Hij vond dat de indrukken van een schilder altijd fris moesten zijn en dat een kunstenaar zichzelf voortdurend moest vernieuwen door op zoek te gaan naar nieuwe verrassende stukjes natuur (...) Rip blonk dan ook vooral uit als aquarellist; in dit vluchtige medium kon hij het snelst en meest trefzeker, met eenvoudige middelen, zijn indrukken tot expressie brengen.

Terug naar boven

Exposities

Rip nam deel aan vele tentoonstellingen: Amsterdam, Den Haag (Kunstzaal Pictura ’s-Gravenhage), Groningen, Rotterdam sedert 1876, enz. Werk van hem hangt in het Haags Gemeentemuseum en het Frans Halsmuseum in Haarlem, Amsterdam, Den Haag en won binnen-en buitenlandse onderscheidingen:

1873 - Zilveren medaille Rotterdam

1879 - Koninklijke subsidie (gebruikt voor studie bij Karl von Piloty in München)
karl
1885 - Driejaarlijksche Rotterdam

1887 - Zilveren medaille Dordrecht

1889 - Eervolle vermelding Parijs

1892 - Medaille in Scheveningen

1900 - Bronzen medaille Wereldtentoonstelling Parijs

1903 - Tentoonstelling eigen werk in de Londen Fine Art Gallery, met lovende kritieken en een zeer goede verkoop
parijs

1904 - Bronzen medaille in St.Louis, USA

1905 - Raffaëlly tentoonstelling, Parijs, twee schilderijen beide verkocht

1908 - Wereldtentoonstelling Praag

1909 - Wereldtentoonstelling Buenos Aires, Argentinië

1910 - Wereldtentoonstelling in Brussel

1910 - Medaille tentoonstelling Santiago de Chili

na 1918 - Kaapstad, Zuid Afrika

2001 - Limburgs Museum Venlo en Maarssen

Hij exposeerde jaarlijks in Pulchri in Den Haag en ook in München, Duitsland.


AANKOOP SCHILDERIJEN:
1882 aankoop schilderij door het museum te Leeuwarden

1899 aankoop schilderij museum te Middelburg

1904 aankoop schilderij museum Middelburg

1924 (na zijn dood) Gemeente Museum Den Haag, 2 schilderijen waaronder het enige stilleven dat hij schilderde en 1 in het Teylersmuseum in Haarlem.

Zowel Koningin Emma als Koningin Wilhelmina kochten schilderijen van hem. Ook bevriende schilders als Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag hebben werk van Rip gekocht.


Terug naar boven

Deze website is een initiatief van een verre verwant van Willem Rip. In samenwerking met Rip-verzamelaar Mark Rijkaart.
E-mail: info@willemrip.nl